Naam:South Life Church te Heerlen
RekeningnummerNL 84 INGB 0008451670
RSIN/Fiscaal nummer:858126138
KVK nummer:70065926
Website adres:www.southlife.church
E-mail:Info@southlife.church
Adres:Ganzeweide 175 A
Postcode:6413 GE
Plaats:Heerlen
Postadres:Ganzeweide 175A
Postcode:6413 GE
Plaats:Heerlen

 

Datum van oprichting: 14 November 2017.

South Life Church Heerlen is statutair vastgelegd als kerkgenootschap.

Aanleiding van de oprichting van South Life Church Heerlen
We willen met South Life Church Heerlen tegemoet komen aan de grote vraag voor een levengevende kerk die het verschil maakt in een stad door uit te reiken naar alle generaties.
Dit verschil willen we maken door er te zijn voor de stad mede door onze vrijwilligers mee te laten helpen in o.a. projecten die geïnitieerd worden vanuit de lokale gemeente Heerlen. Daarnaast hebben we als South Life Church doelen waaronder: omzien naar de mensen in Heerlen en omstreken.

Doel
Mensen bekend maken met het de hoopvolle boodschap van het geloof in Jezus Christus. Hen helpen en toerusten op een praktische manier door prediking en onderwijs over diverse gebieden van het dagelijkse leven. Hen voorzien in een relevant netwerk van vriendschappelijke relaties middels teams en Connect groepen. Hen inspireren om te zien naar anderen zowel in de stad en regio als ook in de wereld rondom ons door betrokkenheid, praktische hulp en financiële ondersteuning van diverse goede doelen.

Kerkactiviteiten
De volgende onderdelen zijn deel van het kerkleven:

 • Zondagdiensten met moderne gastvrije uitstraling en positieve, hoopvolle boodschap.
 • Connect groepen: kleine groepen die bij elkaar thuis komen om het woord van zondag praktisch te maken, vriendschappen te verdiepen en betrokkenheid in elkaars leven te stimuleren.
 • Trainingsavonden: onderwerpen op de cursussen zijn o.a.: basiscursus christelijk geloof, leiderschap, pastoraat, omgaan met financiën, opvoeding, ontdek je talenten, huwelijk en voorbereiding daarop.
 • Jeugdavonden voor verschillende leeftijden: tieners hebben iedere vrijdag hun eigen activiteiten. Elke zomervakantie is er tienerkamp. Per leeftijdsgroep zijn er weekenden, een weekendje weg op een vakantiepark.
 • Kinderwerk. Zowel tijdens de zondagdiensten alsook de vakanties en zomerkampen.

Doelstellingen voor 2019
Voor 2019 heeft South life Church specifieke doelstelling opgesteld die ze wil realiseren:

 1. Bekendheid creëren van onze locatie en werk
 2. Opstarten van diverse eigen projecten en projecten in samenwerking met de gemeente Heerlen
 3. Investeren in mensen door middel van een divers aanbod van trainingen en workshops op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, leiderschap, omgaan met financiën en relaties. Waarbij de principes uit de Bijbel steeds het fundament vormen van deze trainingen en workshops.

Leiding en bestuur
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Voor vragen, geschillen, coaching en advies wenden we ons tot het lead team, bestaande uit mannen met een ruime, erkende ervaring op het gebied van kerkbouw.

Financiële verantwoording
Het vermogen van South Life Church zal worden gevormd door bijdragen van de leden en bezoekers van de kerk, subsidies en donaties, hetgeen de kerk door erfstelling, legaat, gift en schenking verkrijgt en alle andere verkrijgingen en baten.

De kerk beschikt over:

 • Een penningmeester
 • Een kascommissie
 • Een sluitende boekhouding die jaarlijks gecontroleerd wordt door een accountant.

Beloningsbeleid
Het bestuur en het adviesbestuur ontvangt geen beloning of vergoeding voor de werkzaamheden.
Momenteel ontvangen voorgangers en kerkelijk werkers geen salaris. Bij uitzonderlijke prestaties van een vrijwilliger wordt er soms vrijwilligersvergoeding verstrekt.
Er zijn veel vrijwilligers werkzaam en hun aantal is groeiende.

Waarschijnlijk steunt u de kerk al jarenlang met een bijdrage . En misschien ook al jarenlang met hetzelfde bedrag.
Maar wist u dat als u slim geeft u voor hetzelfde geld meer kunt geven?

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar
Uw giften aan de kerk,  zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. South Life Church is namelijk door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting.

Geen drempel bij periodieke gift
Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw
belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen.
U krijgt daardoor meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewone gift. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen kan uw voordeel zelfs oplopen tot 52%.
Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan de kerk. Zo verhoogt u uw bijdrage, zonder dat het u extra geld kost.

Hoe groot is uw voordeel?
Met de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator berekent u heel eenvoudig wat uw fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt schenken als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk.
In het voorbeeldplaatje kunt u zien dat uw bijdrage aan Kerkbalans daardoor fors hoger kan zijn, terwijl het u geen cent méér kost.

Hoe werkt het?
Vroeger moest een periodieke gift vastgelegd worden in een akte bij de notaris, maar tegenwoordig is het zeer simpel te regelen. Afhankelijk van de bestemming legt u uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst .
Zolang u voldoet aan de voorwaarden is zo’n schriftelijk overeenkomst voldoende.

Wanneer is een gift een periodieke gift?
Uw gift is een periodieke gift als:
• de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte;
• u conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens
een keer per jaar) de bedragen overmaakt;
• deze bedragen steeds even hoog zijn;
• u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt;
• de begunstigde (South Life Church) geen tegenprestatie levert voor de gift.