ANBI

ANBI

Juridisch gezien is South Life Church een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder ‘South Life Church ‘ en beschikt over een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften zijn daarom aftrekbaar van de belasting.

 

Hieronder vind je onze ANBI-gegevens op een rij

Algemeen

Adres: Ganzeweide 175A  6413 GE Heerlen

Email: info@Southlife.Church
IBAN rekeningnummer: NL84INGB0008451670
Kvk inschrijving: 70065926
RSIN nummer: 858126138
Btw nummer: niet van toepassing
Fiscaal nummer: niet van toepassing.


Leiding en bestuur
Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester

Dhr. DT. Fecunda heeft de rol van voorganger (pastor) en eindverantwoordelijke in de kerk. 

 

Beloningsbeleid

Het bestuur en het adviesbestuur ontvangt geen beloning of vergoeding voor de werkzaamheden.
Voorgangers en kerkelijk werkers ontvangen geen salaris. 
Bij uitzonderlijke prestaties van een vrijwilliger wordt er soms vrijwilligersvergoeding verstrekt.

Doel

Mensen bekend maken met het de hoopvolle boodschap van het geloof in Jezus Christus. Hen helpen en toerusten op praktische manier door prediking en onderwijs over diverse gebieden van het dagelijkse leven. Hen voorzien in een relevant netwerk van vriendschappelijke relaties middels teams en connectgroepen. Hen inspireren om te zien naar anderen zowel in de stad en regio als ook in de wereld rondom ons door betrokkenheid, praktische hulp en financiële ondersteuning van diverse goede doelen.


Kerkactiviteiten

De volgende onderdelen zijn deel van het kerkleven:

  • Zondagdiensten met moderne gastvrije uitstraling en positieve, hoopvolle boodschap.
  • Connectgroepen: kleine groepen die bij elkaar thuis komen om het woord van zondag praktisch te maken, vriendschappen te verdiepen en betrokkenheid in elkaars leven te stimuleren.
  • Trainingsavonden: onderwerpen op de cursussen zijn o.a.: basiscursus christelijk geloof, leiderschap, pastoraat, omgaan met financiën, opvoeding, ontdek je talenten, huwelijk en voorbereiding daarop.
  • Jeugdavonden voor verschillende leeftijden: 
  • Kinderwerk. Tijdens de zondagdiensten .

Beleidsplan 2020
Er blijft een grote aandacht gericht op het familie aspect van de kerk. Onze aandacht is vooral gericht op het persoonlijke en vriendschappelijke karakter van onze kerk. Connectgroepen, sociale evenementen en pastoraat zijn daarom heel belangrijk. Mensen gekend en gewaardeerd laten voelen en een thuis-ervaring geven is een kernactiviteit van de kerk. 

Het kinderwerk is heel belangrijk.  Met elkaar proberen we altijd weer creatief het kinderwerk op een hoger niveau te brengen.

Mannen, vrouwen, kinderen, jeugd en ouderen  iedereen hoort erbij. Daarom organiseren we ook in 2020 weer leuke activiteiten voor iedereen.

Ook dit jaar ontvangen we weer een aantal internationale sprekers. 

De grootste activiteiten  zijn normaal gesproken de Here I am conferentie en diensten met Kerst en Pasen, Moederdag en vaderdag. Vele vrijwilligers zullen enorm veel tijd investeren om deze specials tot een mooi succes te maken.


Financiële verantwoording
Benodigde financiën worden geworven door vrijwillige bijdragen van kerkleden en bezoekers via bankoverschrijvingen en collectes. Bezoeken van South Life Church kost niets. Wel is er elke kerkdienst een collecte om iedereen de gelegenheid te bieden om bij te dragen. Voor vaste delen of gasten is er uiteraard een mogelijkheid om (maandelijks) bij te dragen en mee te bouwen aan het Koninkrijk.

Jaarverslag

Het jaarverslag, inclusief het overzicht van activiteiten over 2019  kun je hier bekijken. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over dit verslag, stuur een mail naar info@southLife.church.