ANBI

ANBI

Juridisch gezien is South Life Church een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder ‘South Life Church ‘ en beschikt over een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften zijn daarom aftrekbaar van de belasting.

 

Hieronder vind je onze ANBI-gegevens op een rij

Algemeen

Adres: Ganzeweide 175A  6413 GE Heerlen

Email: info@Southlife.Church
IBAN rekeningnummer: NL84INGB0008451670
Kvk inschrijving: 70065926
RSIN nummer: 858126138
Btw nummer: niet van toepassing
Fiscaal nummer: niet van toepassing.


Leiding en bestuur
Het bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester

Dhr. DT. Fecunda heeft de rol van voorganger (pastor) en eindverantwoordelijke in de kerk. 

 

Beloningsbeleid

Het bestuur en het adviesbestuur ontvangt geen beloning of vergoeding voor de werkzaamheden.
Voorgangers en kerkelijk werkers ontvangen geen salaris. 
Bij uitzonderlijke prestaties van een vrijwilliger wordt er soms vrijwilligersvergoeding verstrekt.

Doel

Mensen bekend maken met het de hoopvolle boodschap van het geloof in Jezus Christus. Hen helpen en toerusten op praktische manier door prediking en onderwijs over diverse gebieden van het dagelijkse leven. Hen voorzien in een relevant netwerk van vriendschappelijke relaties middels teams en connectgroepen. Hen inspireren om te zien naar anderen zowel in de stad en regio als ook in de wereld rondom ons door betrokkenheid, praktische hulp en financiële ondersteuning van diverse goede doelen.


Kerkactiviteiten

De volgende onderdelen zijn deel van het kerkleven:

 • Zondagdiensten met moderne gastvrije uitstraling en positieve, hoopvolle boodschap.
 • Connectgroepen: kleine groepen die bij elkaar thuis komen om het woord van zondag praktisch te maken, vriendschappen te verdiepen en betrokkenheid in elkaars leven te stimuleren.
 • Trainingsavonden: onderwerpen op de cursussen zijn o.a.: basiscursus christelijk geloof, leiderschap, pastoraat, omgaan met financiën, opvoeding, ontdek je talenten, huwelijk en voorbereiding daarop.
 • Jeugdavonden voor verschillende leeftijden: 
 • Kinderwerk. Tijdens de zondagdiensten .

Beleidsplan 2021

Wij willen in 2021 meer onze aandacht richten op het bouwen aan persoonlijke relaties en vriendschappen in onze kerk. Omzien naar elkaar is ook voor komend jaar een speerpunt voor ons als kerk. Wij willen dat mensen zich gewaardeerd en gezien voelen. Ook willen wij iedereen die de kerk binnenkomt een welkom thuis ervaring meegeven. Dit willen we doen door sociale evenementen, het doorzetten van onze Connectgroepen en pastorale hulp te bieden waar nodig is.

We zijn een kerk voor alle generaties en daarom willen wij meer investeren in het kinderwerk, omdat we geloven dat de kinderen onze toekomst zijn. Verder hoort iedereen erbij mannen, vrouwen, kinderen, jeugd en ouderen. Daarom willen wij komende jaren bouwen aan activiteiten voor alle leeftijdsgroepen .

In 2021 zullen onze grootste activiteiten de diensten zijn en onze paasviering en Kerstviering waar we onze jaarlijkse kerstpakketten actie zullen houden .

Wij houden ons als kerk vast aan 4 pilaren waar we op zullen blijven bouwen ook in 2021.

 1. Ken God door God de Vader lief te hebben boven alles, en alle mensen om ons heen als onszelf, zoals Jezus Christus ons geleerd heeft.
 2. Vind Vrijheid door Gods koninkrijk te laten doorbreken door de kracht van de Heilige Geest in ons leven en het leven van elke persoon, familie, dorp, stad, land en wereldwijd.
 3. Ontdek je doel door samenbrengen van mensen, die God gepassioneerd willen dienen.
 4. Maak een verschil door ruimte te geven aan jong en oud om hun volle potentieel van gaven en talenten in te zetten voor de opbouw en uitbreiding van Gods Koninkrijk.

 

 

Financiële verantwoording
Benodigde financiën worden geworven door vrijwillige bijdragen van kerkleden en bezoekers via bankoverschrijvingen en collectes. Bezoeken van South Life Church kost niets. Wel is er elke kerkdienst een collecte om iedereen de gelegenheid te bieden om bij te dragen. Voor vaste delen of gasten is er uiteraard een mogelijkheid om (maandelijks) bij te dragen en mee te bouwen aan het Koninkrijk.

Jaarverslag

Het jaarverslag over 2020  kun je hier bekijken.  

Heb je vragen?